MENU

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH NAM SƠN MÓNG TAY DUY TÂN - KỀM BALLI

Địa chỉ: Số 121, đường 129, ấp 12, Tân Thạnh Đông, Củ Chi, TP.HCM

Email: info@kemballi.com.vn

Điện thoại: (+84)028-62841680

Website: kemballi.com.vn

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH NAM SƠN MÓNG TAY DUY TÂN - KỀM BALLI 

Địa Chỉ: 121 Đường 129, Ấp 12, X. Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (+84)028-62841680

Email:  info@kemballi.com.vn

Website: kemballi.com.vn

Họ và tên:*

Địa chỉ:*

Điện thoại:*

Email:*

Nội dung:*